Toepassing

De afgelastingsregeling wordt toegepast conform de scheiding categorie A en categorie B.

 • Algehele afgelasting van het zaterdag- en/of zondagamateurvoetbal betekent automatisch dat ook alle wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd, zijn afgelast.
 • Indien in een categorie een districtsprogramma voor respectievelijk zaterdag- of zondagamateurvoetbal wordt afgelast, zijn alle door het betreffende district georganiseerde wedstrijden in die categorie afgelast. Dit geldt ook voor de wedstrijden van deze categorie die op een andere dag nog moeten worden gespeeld. Wedstrijden die op moment van bekendmaking van de afgelasting al (uit)gespeeld zijn, worden beschouwd als (uit)gespeeld.
 • Elftallen die uitkomen in een poule, die wordt georganiseerd door een ander district dan waartoe zij geografisch behoren, vallen voor wat afgelastingen van de districtsprogramma's betreft, onder de afgelastingsregeling van het district, dat de betreffende poule leidt.
 • Indien een poule wordt geleid door een ander district, dan wordt dat andere district in de Officiële Mededelingen in het wedstrijdprogramma direct achter de klasse met name genoemd.
 • Alle bekerwedstrijden ressorteren qua afgelasting onder de categorie A. Dit geldt dus ook voor pupillen en lagere senioren en junioren.
 • Bij extreme hitte of extreme koude kan de thuisspelende vereniging zelf bepalen of de wedstrijden van de E- en F-pupillen worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. Afgelasting dient uiterlijk een dag voorafgaand aan de wedstrijden plaats te vinden. Dit moet dan wel de eerste werkdag daarop volgend worden doorgegeven aan het betreffende districtskantoor. Wedstrijden van andere categorieen kunnen bij extreme hitte of extreme koude alleen worden afgelast na overleg met de competitieleider van het betreffende KNVB districtskantoor dan wel de competitieplanner landelijke competities van de KNVB te Zeist.

Uitleg

Wat wordt verstaan onder landelijke competities?

 • Senioren Hoofdklassen op zaterdag en zondag
 • A-junioren Eredivisie en 1e divisies
 • B-junioren Eredivisie en 1e divisies en Onder 16
 • C-junioren 1e divisies en Onder 14
 • D-pupillen 1e divisies
 • Vrouwen Women's BeNe League, top- en hoofdklassen

Wat wordt in West 2 verstaan onder Categorie A?

 • mannen veldvoetbal: standaard topklasse t/m de 4e klasse
 • mannen veldvoetbal: reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse
 • vrouwen veldvoetbal: Women's BeNeL League t/m 3e klasse/li>
 • A-, B-, C-junioren: 1e klasse
 • D-pupillen: 1e divisie t/m hoofdklasse

Wat wordt in West 2 verstaan onder Categorie B?

 • De elftallen/teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren/pupillen die uitkomen in de meisjescompetitie.

We ontvangen graag feedback van enthousiaste lezers en abonnees. Neem snel contact op voor het ELF Voetbal Lezerspanel.

Inloggen
Nog geen account? Registreer je
Wachtwoord vergeten?